Er din Mercedes helt opdateret?

Som Mercedes ejer har du adgang til en række gratis fordele og opdateringer. F.eks. serviceopdateringer*, der er beskeder fra producenten til det autoriserede værksted om at opdatere eller udskifte noget på en given bilmodel, næste gang den kommer til service. Det er altså vores måde at hjælpe med at sikre den løbende kvalitet, og samtidig holde bilen ajour med udviklingen. Så din Mercedes fungerer, som en Mercedes skal fungere.

*Vær opmærksom på, at dette tilbud udelukkende omfatter kontrol og udbedring af eventuelle serviceopdateringer/aktioner til din bil, der aktuelt udbydes af fabrikanten uden beregning. Eventuelle system- eller softwareopdateringer, som normalt sker mod betaling, herunder eksempelvis opdatering af kortmateriale i navigationssystem og lignende ikke er omfattet.

Serviceopdatering

Tak

Den forhandler, du har valgt, vil kontakte dig for at planlægge din prøvekørsel session snart.

For at Mercedes-Benz (Danmark A/S / Sverige AB) og din(e) valgte forhandler(e) kan gennemføre denne tjeneste, kræves det dine personoplysninger behandles. Dine personoplysninger bliver ikke opbevaret længere end hvad der er nødvendigt for at kunne gennemføre denne tjeneste.

Dine rettigheder:

Ret til berigtigelse Du har ret til at få personoplysninger om dig, som vi behandler, berigtiget eller fuldstændiggjort, hvis du mener, de er urigtige. Ret til sletning (“retten til at blive glemt”) Du har ret til at rette henvendelse til os og bede os slette og ikke længere behandle alle personoplysninger om dig, hvis:

1. personoplysningerne ikke længere er nødvendige til de formål, hvortil de er blevet indsamlet eller på anden måde behandlet;
2. du har trukket dit samtykke tilbage og vi ikke har noget retsgrundlag for fortsat at behandle personoplysningerne;
3. du mener, at personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt.

I nogle tilfælde kan vi dog være retligt forpligtet til fortsat at behandle dine personoplysninger. Det kan f.eks. være i forhold til garantier eller forskellige former for aftaler.

Ret til begrænsning af behandling
Hvis du ikke mener, at vi behandler dine personoplysninger på en rimelig og lovlig måde, eller hvis du ikke mener, at vi har et formål med eller nogen lovlig grund til at behandle dine personoplysninger, som vi gør, har du ret til at rette henvendelse til Mercedes-Benz for at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, medmindre vores interesser går forud for dine.

Ret til dataportabilitet
Du har ret til at modtage dine personoplysninger i et maskinlæsbart format, hvis behandlingen er baseret på samtykke eller på kontrakt, og hvis behandlingen foretages automatisk.

For oplysninger om, hvilke oplysninger Mercedes-Benz behandler
Send da en mail til databeskyttelse@daimler.com

Klage til tilsynsmyndighed
Datatillsynet Telefon: +45 3319 3200
E-post: dt@datatilsynet.dk

Jag tillåter att de uppgifter jag lämnar vid detta kontakttillfälle sparas och används av Daimler AG, Mercedes-Benz Sverige och lokala försäljare inom Mercedes-Benz försäljningsorganisation för att ge mig information och erbjudanden om produkter, tjänster och andra aktiviteter inom Daimler Group.